A migránsoknak Angela Merkel ” Willkommenskultur” jegyében küldött meghívót a Németh gazdaság munkaerő hiánya és a német társadalom elöregedése miatt. /-Tiszta agyrém – a cikk végére kiderül miért!/szerk.

Nem baj ha első olvasatra értelmetlen a címsor mert mi sem értettük.Mire ezen véleménycikk végére érsz érteni fogod.

A.Merkel 2015 Augusztus 31-én tartott egy sajtó tájékoztatót teljes cikk ITT. Elmondja, hogy a politikailag vagy egyéb emberi jogi norma alapján üldözötteknek kíván segítséget nyújtani, kiemeli, hogy ;

Azoknak az embereknek, akik például Eritreaból, Szíriából vagy Észak-Irakból indulnak útnak, gyakran le kell győzniük azokat a helyzeteket vagy el kell viselniük a félelmeket, amelyek valószínűleg egyszerűen rettegést okoztak bennünk. Ezért amikor most hozzánk érkező emberekkel foglalkozunk, világos elveket kell alkalmaznunk. Ezek az elvek nem többet és nem kevesebbet jelentenek, mint Alaptörvényünk, alkotmányunk. (tehát nem az Uniós alaptörvények, nem az Uniós jogok, és nem az Uniós vívmányok. -szerk.) Első. A politikailag üldözött emberek menedékjogának alapvető joga érvényesül. Büszkék lehetünk Alaptörvényünk emberségére. Ebben a cikkben különösen megmutatja magát. Védelmet nyújtunk mindazoknak is, akik a háborúk elől menekülnek hozzánk. Ők is jogosultak erre a védelemre.

Aztán itt van az európai dimenzió, és itt azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy Európának egészének meg kell mozdulnia. Az államoknak meg kell osztaniuk a felelősséget a menedékjogot kérő menekültek iránt. Az egyetemes polgárjogok eddig szorosan kapcsolódtak Európához és annak történetéhez. Ez az Európai Unió egyik alapító impulzusa. Ha Európa kudarcot vall a menekültkérdésben, akkor megszakad ez a szoros kapcsolat az egyetemes polgári jogokkal. – (Itt sincs vívmányokra történő hivatkozás csak, hogy mindenkinek meg kell mozdulnia -így kijelentő mondatban. -szerk.)

Ennek köszönhetően 2016 szeptember közepén Merkel először relativizálta saját mottóját, “együtt megoldjuk” tekintettel pártja jelentős veszteségeire a mecklenburg-nyugat-pomerániai államválasztásokon és a berlini képviselőházban. És ennek köszönhetően az AfD is megjelent és Merkel migráns integráló politikája miatt (azt elutasítva) jelentős létszámmal megerősödött.

2016 szeptember közepén Merkel miután relativizálta mottóját “Meg tudjuk csinálni” miután a szlogen jelentős ellenállásba ütközött kiüresedett és értelmetlenné vált.
Az ARD Németország 2018. szeptemberi trendje szerint a Németországban megkérdezettek többsége sikertelennek tartja a szövetségi kormány menekültpolitikáját.

– 50 százalék a menekültek elhelyezése és elosztása szempontjából
– 69 százalék az erőszak és a bűnmegelőzés szempontjából
– 69 százalék a menekültek munkaerő-piaci integrációja tekintetében
– 83 százalék az elutasított menedékkérők deportálása tekintetében.

Ezenkívül a megkérdezettek 49 százaléka úgy véli, hogy a szövetségi kormány nem veszi komolyan a bevándorlási aggályokat.

A 2016/2017-es újévi beszédében Merkel a berlini karácsonyi vásár elleni támadásra hivatkozva az emléktemplomban kifejtette:Különösen keserű és gusztustalan, amikor terrortámadásokat olyan emberek követnek el, akik állítólag hazánkban védelmet keresnek.”

A.Merkel egy sajtótájékoztatóján a következő kérdést kapta mivel a Nemzeti Érdekeket védő NDP párt sorozatosan kormány és Merkel kritikus hangot ütött meg(mint a kétezres években nálunk a JOBBIK) és ezért rendszerszinten be akarták tiltani a pártot. (a demokrácia fellegvárában Német országban);

Kérdés: Szászországban láthatja, hogy a rasszista túlzások különösen erősek ott, ahol az NPD is erős. Utólag sajnálja ma, hogy a Szövetségi Tanács egyedül járt el az NPD betiltási eljárásában?

Merkel: Ezt nem bánom. Széles körben lehet megvitatni azt a kérdést, hogy a párttilalom úgymond eltüntetné-e ezeket az ötleteket. De most a Szövetségi Tanács benyújtotta ezt az NPD-tilalmi kérelmet. Ezt a szövetségi alkotmánybíróság előtt fogják tárgyalni. Ebben a tekintetben majd meglátjuk az eredményt.

Az NDP maradt! A programjáról és a céljairól ITT olvashatsz, ha nem tudsz németül ajánlom a chrome google fordítóját véleményem szerint érdemes elolvasni a Familie oldalát.

Egy másik kérdező határozottan rákérdezett a menekült politikára: Kérdés: Merkel asszony, az elmúlt hetekben és hónapokban megpróbálta meggyőzni pártját egy bevándorlási törvényről. Legalábbis így lehetett hallani és olvasni.  Azt mondaná, hogy a jelenlegi menekültkérdésre való tekintettel ez jelenleg sem pártjától, sem Németországától nem várható el, mert talán mindkét fél részéről egy kis őszinteséget bele kellene foglalni a vitába, és mi az alapvető álláspontja ezzel a törvénnyel kapcsolatban? Mi legyen benne, mikor van a megfelelő alkalom, és mikor merészkedik kilépni a fedezékből ebben a kérdésben?

Merkel: Tekintettel a CDU évfordulós ünnepségére, megemlítettem, hogy Németország a bevándorlás országa. Jelenleg egy nagyon meghatározott formában tapasztaljuk a bevándorlást, nevezetesen ebben az esetben a menedékkérők, a polgárháborúból származó menekültek. Közülük sokan nagyon sokáig velünk maradnak, az emberi megítélés szerint. Mindig is mondtuk – ez egyben az általános vita is: – Szükségem van egy bevándorlási törvényre, hogy megfelelően szolgálhassam Németország érdekeit, nevezetesen a munkavállalók és szakmunkások iránti igényt, valamint hogy megtalálhassam a helyes válaszokat. Sokat tettünk legálisan és legálisan, amelyek némelyike ​​nem is ismert, mert az egészet nem “Bevándorlási törvénynek”, hanem “Tartózkodási törvénynek” hívjuk. Köztük sok olyan dolog van, amelyről az OECD szerint a legfejlettebb országok közé tartozunk.

A Német Tartózkodási Törvényt ITT olvashatod el, (AsylG 3 és 4 cikk.) a menekültügyi Törvényt ITT .

Hogy a cím adta témához és a 2020-as évhez visszatérjünk azért kellett Merkel törekvéseire visszatekinteni, mert jelentős befolyása van az EU parlamentben, az Európai Néppártban aminek a FIDESZ is a része, és különösen a Bizottságban. (ez a hármas később fontos lesz!)

A Bizottság 2014-es átszervezésekor a korábbi ‘Uniós belügyek Főigazgatósága’ (Home Affairs DG) – a migráció kérdésének fontosságát hangsúlyozandó –átnevezésre, ill. átstrukturálásra került. (káder cseréket követően. -szerk) ma már ‘Migrációügyi és uniós belügyi Főigazgatóság’ (DG Migration and Home Affairs) elnevezéssel látja el feladatát.

Ennek a bizottságnak az elnöke Ursula von der Leyen (Német) és elnökségi tagja Vera Jurová(Cseh) akik a legújabb migráns koordinátor mint az Uniós oldalán a legutolsó bejegyzés bizonyítja. (A befogadással kapcsolatos munka koordinálása és az egyenlőség és a sokszínűség valódi Uniójának felépítése ) Mire ide érkeztünk a Merkel és Macron által lelakott (háttérben irányított) Unió még 2015-ben elfogadta az első migrációs csomagját.

(külön felhívom a figyelmet, hogy itt szó sincs a migráns betelepítésről álszentül csak befogadásként van hivatkozva)

Erről egy Tanulmány úgy ír, hogy; Az EU migrációs politikájában kiemelt figyelmet kíván fordítani a migrációt kiváltó okok és feltételek csökkentésére. Ebben döntő szerepet kapnak a származási és tranzitországokkal való fejlesztési együttműködési megállapodások és a humanitárius segítségnyújtás, elsősorban az észak afrikai országokkal és Szomáliával. A fejlesztési együttműködési politika ugyanis lehetőséget nyújt arra, hogy az Unió közvetlenül befolyásolja az illegális bevándorlást ösztönző tényezők kezelését, úgymint a szegénység, a munkanélküliség, konfliktusok, környezeti károk, rossz kormányzás, az oktatáshoz és az egészségügyi alapellátásokhoz való hozzáférés hiánya.

Itt már szó sincs a politikai vagy emberi jogi sértésen alapuló üldözöttségről és menekülésről és teljesen áthelyeződik a hangsúly /tehát az Unió nem a demokráciát akarja exportálni / Merkel elismerte, hogy pl, Kadhafi likvidálása nem oldotta meg Líbia demokratikus állammá alakulását/még a fejlesztési együttműködésen keresztül sem, most a humanitárius segítségnyújtást próbálják megfelelő eljárásokkal főleg NGO -kon keresztül megoldani.

Az EU Tanácsának német elnöksége alatt, 2020 második felében a betelepítési és humanitárius befogadási programok kulcsfontosságúak lesznek az operatív menekültügyi és migrációs kérdések, valamint a koronaválság-kezelés összefüggésében. A szövetségi kormány támogatni fogja a betelepítést és a humanitárius befogadást, figyelembe véve a koronajárvány által megváltozott tagállami követelményeket és felvételi követelményeket. A tagállamok 2020 szeptemberében az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EASO) közösen szervezett áttelepítési hálózati ülése további intenzív információcserének szolgál.

Láthatjuk, hogy nincs már szó politikai vagy emberi jogi okból történő menedék jogi eljárásokról sem, hanem itt is betelepítésről és humanitárius befogadásról van szó , és ezt a Német állam által létrehozott és támogatott a bevándorlást intézményesítve civil szervezettekkel szorosan együttműködő formába öntve a NesT nevű kísérleti programmal teszi.

A korábbi humanitárius elkötelezettség mellett a Szövetségi Bel-, Építésügyi és Belügyminisztérium a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatallal , az integrációs biztossal és a civil társadalmi szervezetekkel együtt 2019 májusában elindította az állami és társadalmi befogadási programot „NesT – Új kezdet a csapatban”. Évente további 500 különösen veszélyeztetett személyt lehet befogadni a program révén. /Teljes oldal ITT.

Menekültügyi és menekültügyi politika Németországban

Az alaptörvény 16a. Cikke biztosítja a politikailag üldözött személyek számára a menedékjoghoz való alapvető jogot Németországban. Ez kifejezi Németország azon akaratát, hogy teljesítse a menekültek befogadására vonatkozó történelmi és humanitárius kötelezettségét. Az EU kötelezettségét a védelemre szorulók megsegítésére az Alapjogi Charta és az Európai Unió működéséről szóló szerződés rögzíti.

A Német szövetségi Tartózkodási törvény – AufenthG teljes mértékben meghatározza, hogy aki belépési és tartózkodási engedély nélkül megjelenik egyszer csak a Szövetségi területen és nem tudja igazolni, hogy ENSZ menekültügyi dokumentum hatálya alá tartozó körülmény miatt menekült el hazájából azt ki kell utasítani. Ilyen törvénye kisebb eltérésekkel minden EU tagállamnak van.

Ide kapcsolódik Orbán Viktor 2015-töl változatlan álláspontja, hogy ha valahol humanitárius segítségre van szükség az EU, a tagállamokkal együttműködve vigye oda a segítséget ahol szükségét látja de ne erőltesse rá a tagállamokra, hogy olyan migránsokat fogadjon be akik nem tartoznak az ENSZ menekült ügyi normái alá. Orbán Viktor soha sehol nem állította, hogy aki jogosult mert bizonyíthatóan politikai nézetei vagy szexuális identitása miatt üldözött volt a hazájában azt ne fogadná be Magyarország. De az ellen következetesen kiáll, hogy aki a schengeni határokon keresztül -engedély és regisztráció nélkül- bejutva illegálisan tartózkodnak az EU területén, vagy engedélyezték nekik humanitárius okból a menedék kérelmének az elbírálásig az erre a célra rendszeresített szálláshelyen a tartózkodást és végül elutasításra került a kérelmük, ezen személyek tagállamok közötti szétosztását, úgy hogy valahol Európában azokat beengedték, az eljárást más tagállamban lefolytatták de a kitoloncolásukban (mivel az rontaná különösen a Német statisztikát) a kitoloncolásban már nem akarnak közreműködni ezt a feladatot átnevezve (mint a korábbi bevándorlás hivatalt) és delegálva áttelepítenék más tagállamokra és ha a tagállam ez ellen tiltakozik akkor pénzügyi szankciókkal fenyegetik meg miközben a migráció politikai az EU-s pénzek pedig gazdasági vonatkozásúak.

Az EU -különösen a csatlakozási szerződésektől eltérve nem hozhat a tagállamok Alkotmányból levezethető és az ENSZ vonatkozó dokumentumai ellenére olyan szabályt az EU állítólagos vívmányaira történő hivatkozással a tagállamok feje felett amely, a tagállamok Alkotmányát és törvényeit felülírva vagy figyelmen kívül hagyva rákényszeríthetne bárkit a “nem megalapozott és indokolt” egyedi elbírálást nem igénylő menedékjogon túl csak úgy a világnak indult migránsok befogadására és aki nem kell a Német gazdaságnak azok kitoloncolásának elintézésre.

Márpedig az EU bizottsága a 2020 09 30.-i nyilatkozatában ez áll.

Köztudott, hogy az EU-nak hosszú távú gazdasági és demográfiai kihívással kell megküzdenie, hiszen lakossága egyre idősebb, miközben a gazdasága egyre inkább függ a magas képzettséget igénylő munkahelyektől. A bizottsági dokumentum figyelmeztet, miszerint az EU vélhetően még a legkomolyabb erőfeszítések árán sem lesz képes a saját polgárai köréből kielégíteni a szükségleteket, és még az un-agyelszívással sem, így a migráció egyre fontosabb eszköznek számít majd a gazdasági növekedés és a szociális védőháló fenntarthatóságát illetően. Erre figyelemmel, vonzó célponttá kívánja tenni Európát különösen a magasan képzett migránsok körében. E törekvései azonban, úgy tűnik ez idáig nem értek célt. Ennek elsődleges oka, hogy a magasan képzett harmadik országbeliek bevonzására irányuló, a legális bevándorlás területén született irányelvek számos fogyatékosságban szenvednek pl; nincs vagy nagyon jelentéktelen a harmadik országbeli magasan képzett migráns mert hogy az hazájában is elboldogul!

A most hivatkozott dokumentum és az ezt megelőző Sargentini jelentés a Magyar, konoknak értelmezett és a hivatkozott Német érdekek elleni – ellenállást büntetni szeretné, és politikai platformon /a jogállamiság / és más keretjogok sérelmének veszélyétől való félelem, vagy csak általánosan hivatkozva ezen alapjogok megsértése miatt a 7.-es cikkely szerinti eljárást kezdeményeztek Magyarország és kormánya ellen. Miután kiderült, hogy Magyarországban jogilag minden rendezett és indokolt ekkor már nem konkrét jogi hivatkozás hanem meglehetősen antidemokratikusan csak úgy “az összkép rossz” alapon akarják Orbán Viktort Magyarország miniszterelnökét rákényszeríteni, hogy adja be a derekát miközben továbbra is zsarolják

– a lebegtetett Európai Néppárti “tagsága”,

– a lebegtetett 7. cikkely szerinti eljárással, ami végső esetben azt jelenti, hogy megvonhatják a Magyar képviselők szavazati jogát,

– és lebegtetése az egyébként a csatlakozási szerződésünk alapján részünkre járó Uniós támogatások megvonásának.

Véleményem:

Orbán Viktor, a Magyar kormánykoalíció(Fidesz -KDMP), és a Fidesz mint párt valamint a szavazóik azonban átlátják, hogy az egész Magyarország és kormánya elleni tortúrát nagyon hátulról de aktívan a Német kancellár A.Merkel irányítja, Ő kezdeményezte, és Ő tartja fent, a filantróp Soros György féle “civil” szervezeteken, az EU Főbiztos Ursula von der Leyen és “független” újságírók támogatásán keresztül. Ezért van szoros együttműködés a NesT -en keresztül a civilszervezetekkel, ezért támadják különböző formában a Magyar kormányt és Orbán-t személyében -Sargentini jelentéssel és elfogadásával, a nem meghatározott jogállamisági aggályokkal, úgy hogy még a demokratikus az “EU vívmányaiba” tartozó szavazási szabályok megsértése sem riasztja vissza Őket, és ezért nyilatkozik Vera Jurova ellentmondásosan, mert az Európai Bizottság alelnöke a cseh közszolgálati csatornán egy (spontán) interjúban már elismerte, hogy Magyarország nem fogadott el eddig olyan jogszabályt a vírus elleni védekezés során, ami sértené az uniós jogot! Pár nappal később amikor már Ursula von der Leyen-nel egyeztette véleményét ezt mondta a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjúban : Ő egyszer sem mondta ezt. Sőt, ha azt nézzük, hogy mi történt idáig Magyarországon, akkor nagyon is nyugtalanító a jogszabály. Hiszen a magyar politikában olyan rendszerszintű változások mennek végbe, amelyek a Fidesz és Orbán Viktor korlátlan hatalmához vezetnek.

Véleményem és a többség véleménye szerint is “egyszerű a képlet”, > Jurovát, – Leyen, > Leyent és Tusk-ot -Merkel mozgatja és az egész Magyarország elleni nyomásnak Merkel és Soros és civil szervezeteinek és liberális sajtó birodalmának összefogása, összefonódása vagy együttműködése motiválja a cél pedig Orbán Viktor és kormánya megbuktatása, és olyan Ellenzéki Párt vagy összefogás hatalomba segítése amelyik támogatja, mint a migránsok kvóta szerinti elosztását, mint az Európai egyesült államok létrehozását, mint a Magyar alkotmány feletti attól független Európai Ügyészséghez való csatlakozást a Magyarország és a Magyar nép alárendelését így lehetetlenítve el a Magyarok többségének demokratikus jogát, és a Nemzetben való gondolkodását és önmegvalósítását.

Különösen fontos, hogy a Magyar kormány és Orbán Viktor tárgyalásai során kiemelten hangsúlyozza a Magyar vívmányok fontosságát aminek alapján beléptünk az EU gazdasági uniójába, anélkül, hogy bármilyen A MAGYAR ALKOTMÁNYBAN BIZTOSÍTOTT politikai jogunkról lemondtunk volna.

2020 10 02.

szerk /DOMINO/ minden jog fenntartva

az oldal egy az egyben történő másoláshoz nem járulok hozzá, részletek másolása az URL és az oldal címének megjelölésével engedélyezett

Tetszett ez a cikk?

You may also like

error: Content is protected !!