Cseh Katalin és Donáth Anna facebook -on hivatkozott az Unió Roma felzárkóztatási programjában elért (szerintem a videót látva el nem ért ) eredményeire alapozva íme egy roma stratégiai dolgozat- segítségként az uniós parlamenterek számára – és a mindenkori Magyar kormány számára.Ide kell érteni az ÁLLAMI GONDOZÁSBAN lévő gyermekek sorsának megoldását és felzárkóztatásukat is!

Felzárkóztatási terv a “Romák” IGAZI támogatásához / Rövidített elméleti dolgozat

A Magyarországi roma kisebbség (nem helyes szóval- felzárkóztatásához) nem agresszív és nem is segélyező megoldások vezethetnek. A segélyező megoldások arra adnak alapot, hogy útközben a segély összegét a két pólus között eltérítsék, vagy egy nem roma mondja majd meg, hogy a romáknak mire van szükségük punktum alapon.

Az évszázados tapasztalatokra alapított vélemény, hogy a roma családoknak elsősorban egzisztenciális helyzetükön kell javítani, ami tulajdonképen a jövőbe történő befektetés is, és aminek az eredménye a roma öntudat és önbizalom megerősítése és így, a többségi társadalomba történő beilleszkedéssel, juthat végső és ténylegesen megoldott állapotába a roma kisebbség helyzete.   A romák családcentrikusságához nem fér kétség, nem fordul elő több családi abúzus, vagy válás, vagy konfliktus mint a nem roma származású családokban.

Állapot rögzítése:

A mély-szegénység családon belül öröklődik és halmozódik, a születendő gyermekek sorsa így előre kódolt. A nyomorral küzdő családokból származó roma gyerekeknek nagyon kevés, jelen állapotban szinte nulla lehetőségük van még csak egy szakma “hivatalos” megszerzésére is. A szülőknek kell elsősorban olyan körülményeket teremtenünk, hogy legyen idejük a gyermekeikkel foglalatoskodni a tanulmányi eredményeket megkövetelni, és a gyermeknek a szabadidő eltöltését tartalommal feltölteni és a szociális körülményeket előteremteni. Most, hogy néz ki egy átlag roma család? Apa, anya, és két gyermek ( 6 és 8 évesek ) Apuka az építőiparban mint segédmunkás keres nettó 120-150 ezer forintot, az anyuka vagy otthon viszi a háztartást, vagy közmunkásként keres nettó 50-60 ezer forintot.   Ebből mindjárt le is vonhatjuk a lakhatásukat biztosító  havi rezsiköltség díját kb;10-15 ezer forint/hó, és a gyermekeik óvodai étkezésének a díját kb; 15 ezer forint/hó/2 gyerek. Ebből még le kell vonni a munkába járás útiköltségeit és a családapa étkezését egyszeri főtétellel reggeli, ebéd, vacsora, kb; 2500.-Ft/nap x25 =   62.500.-Ft/ összes munkanap. A családi háztartásban kötelező kiadások a hétvégi főzés, a tartós élelmiszerek megvétele, a tisztító és tisztálkodó valamint higiénés szerek, fogkrém, fogkefe, mosószer, öblítő, borotva, stb..  a gyerekeknek évszaknak megfelelő ruházata, így a szülőknek is stb… ez nagyon óvatos számolással is 50-60 ezer forint kiadás átlagban. 

Ha a két magasabb összeget összeadjuk kivonjuk a kötelező havi kiadásokat és a maradékot elosztjuk 30 nappal akkor a család egy napra maradó  elkölthető pénze 1900.-Ft. Ebből még levonhatjuk a gyermek egyéb igényeire fordított kiadásokat, gyümölcs, édesség,játék, stb.. Összességében ha a családanya nagyon ügyes és a lehetőségekhez képest jól bánik a pénzzel éppen kijönnek egy hónapban. Ha már valami külön kiadás kerül a kalapba akkor a család költségvetése borul és mínuszba kerül (akár betegség, akár nem várt kár, vagy hirtelen adódó kiadás pl; elromlik a tv, mosógép, orvos, gyógyszer, stb..) ekkor kezdődik a lefelé induló spirál és a probléma a kilátástalanságig halmozódik. Ez a modell egy képzeletbeli optimális eseti családmodell, ha csak az egyik szülő van, vagy csak egyik tud dolgozni, legrosszabb esetben egyik sem akkor borul minden számítás. Lényegében a cél kettős, a gyermek iskoláztatásának ösztönzésén és támogatásán túl, azt kell a speciális roma kisebbség támogatási rendszerével elérni, hogy a roma családok maguk közösítsék ki maguk közül aki a saját kisebbségük közé tartozik, de a programba belépő családok példája ellenére továbbra sem a beilleszkedés és a normális életvitel, hanem ezzel ellentétes életvitelt folytat. Az ilyen roma embereket a romáknak kell megítélni és eltávolodni tőlük, kiközösíteni. Szociológiai és szociálpszichológiai alapú kommunikációval el lehet érni a roma közösségnél, hogy féltsék a kapott esélyt és ezért tartsanak tisztes távolságot az ilyen roma vagy nem roma személyektől. Így a gyermek is családon belül és közvetlen környezetében jó példát láthat, és a szabadidő tartalmas eltöltésével (akár a speciális roma program kiegészítésével, ingyenes múzeum látogatás, vagy  színház látogatások, stb..) a roma kisebbségi önkormányzatok bevonásával.

A  tett halála az okoskodás írja – Madách Imre,  ami a közbeszédben lefordítva a “gondolkodás a tett gyilkosa” szoktuk mi tanult emberek mondani. Ez a szállóige szó szerint értendő de szociálpszichológiai vonatkozásban kiterjesztetten értelmezve többet adhatunk, ugyanis ha a gyermek agya le van kötve feladatokkal, tanulmánnyal, vizualizációval, és ez a kisebb és nagyobb környezetében a társainál is érvényesül akkor van témájuk és van beszéd témájuk is, van közös élményük, és még számtalan pozitív irányba mutató lekötöttségük és lehetőségük, és megértik felfogják a fizikai és spirituális lét és a tudás mint olyan jelentőségét a saját életükre és környezetükre vonatkozóan, (van már pozitív példa több is) ami aztán az életük későbbi szakaszában már mint kialakult reflex, és jó értelemben vett beidegződés fog segíteni, a helyes és a helytelen, a hasznos és haszontalan, szabad – nem szabad stb.. viszonypárok eldöntésében.    

Hogy mi a megoldás?  Az alábbi /- Speciális roma támogatási rendszer -/ induláskor csak és kizárólag azoknak akik 2018-ban roma származásúnak vallották magukat.

Családon belüli segítségre van szükség! Különben nincs esély! A nem roma származású családoknál általában nem öröklődik a mély-szegénység különösen nem generációkon keresztül, a szülők az iskolázottságuk miatt számíthatnak nem csak a társadalom szociális hálójára, de a nagyszülők támogatására, a kapcsolati tőkéjükre, pl; korábbi osztálytársak segítségére, és a saját forrásaikra is, pl; diák vagy szezon munkák, családi vagy más vállalkozásban, cégnél elérhető nyári munka stb.. . Az Uniós direkt támogatás erőltetése helyett (aminek vége nagy valószínűséggel korrupcióba torkollik majd./szerk.) a roma családot kell abba a helyzetbe hozni szinte nulláról, a szociális hálón és a családtámogatási rendszeren keresztül, hogy a roma családok életében már a kezdetektől a gyermekük születésétől közvetlenül felkapaszkodhassanak, tehát már a kezdetektől kell szerepeljen egy ösztönző rendszer ami jelentős változást hoz az életükbe. A Roma családok maguk és rokonságuk között biztosan ajánlani fogják egymásnak a programba történő belépést, és szinte kizárt, hogy ekkora lehetőséggel ne élnének. A 2018-évi népszámlálási adatok szerint Magyarországon 876 ezer körüli roma származású él. Ha ebből átlagolva, / hogy legyen mivel számolnunk/ átlagos családi képet alkotunk, ötödökre kell osszuk a népességi adatot 20% nagyszülők, 25% Apa 25% anya és 30% gyermek.

A SZÜLŐKKEL ÍRÁSBAN SZERZŐDÉST KELL KÖTNI, HOGY VÁLLALJÁK AZ ALÁBBI ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI CSOMAGOT!

  •  roma családoknak már a szülést követően a vállalt gyermekeik után egyszeri  50.000.-Ft -os támogatást kell adni, és ezzel egy időben 100 ezer forintos kamatozó induló családalapítói számlát kell minden gyermeknek nyitni, amihez nem fér hozzá a család csak és kizárólag majd a gyermek a betöltött 22. életévének napján.

  • A gyermek kötelező bölcsődébe és óvodába menetelét évenként 50 ezer forinttal kell támogatni, és évenként újabb 50 ezer forintot a családalapítói számlára is be kell tenni. Ekkor a gyermek 7. éves és már van a számláján 400.ezer forintja, és eddig a család  pedig eddig 400 ezer forint támogatásban részesült.

       Az iskolai évek,

  • A gyermek iskolába menetelét MINDEN TANÉV KEZDÉSKOR 50 ezer forinttal kell támogatni, és minden tanév végén a legalább 4-es bizonyítvány esetén további 50 ezer forintot a családnak, és 50 ezer forintot a családalapítói betétbe kell helyezni, ha kitűnőek a tanulmányi eredmények a zárásakor a kitűnő tanuló gyerek kapjon 100 ezer forintot,a családalapítói számlára.

  • A 8. osztály elvégzésekor a 4 -es átlagot hozó és eredménnyel tanévet záró tanuló családja ha a gyerek továbbtanul tanév megkezdése előtt kapjon 100 ezer forintot, és a családalapító számlára is kerüljön plusz 150 ezer forint de csak abban az esetben ha a család és a gyermek a továbbtanulás mellett dönt. Ekkorra a gyermek 15 éves. A család eddig ha 4 -es átlagú a gyermeke 1,25 millió forintos támogatásban részesült amit gyermekenként kap, ha legalább 4-es tanulmányi átlaggal végez a gyermeke. Ha ezt az összeget elosztjuk a gyermek életkorával 15 az évi  80.000.-Ft/év támogatást jelent, eddig ennyiben részesült a család, és a gyereknek külön a családalapító számláján ekkorra már 1.35 millió forint van a kitűnő az átlaga akkor 1,5 millió.

      A középfokú végzettség jutalmazása;

  • Ha a gyermek szakmunkás iskolába iratkozik a család kapjon a tanév megkezdése előtt 100 ezer forintot, a gyerek is kapjon 100 ezer forintos jutalmat a számlájára, a tanulmányi eredményét pedig 4 -es átlaggal végzetten évenként +100 ezer, ha kiváló a bizonyítvány akkor évenként a családalapító számlára utalva az első évben 150 ezer forinttal, a második évben 200 ezer forinttal, a harmadik és negyedik évben pedig 250 ezer forinttal  jutalmazni kell. Ebben az esetben a gyermek még csak fiatal szakmával rendelékező felnőtt ugyan, de már végzett szakember és nagy eséllyel nem fogja a társadalom szociális és büntetés-végrehajtási  intézményeit terhelni, és ő maga is eredmény érdekeltként a gyermekét már hasonló módon neveli majd.

  • Ha a gyermek a 8. osztály elvégzését követően gimnáziumba megy a jutalmazás ugyanígy kell megvalósuljon azzal, hogy ha a gyermek még külön órákat vesz fel, (művészeti, vagy nyelvi) képzést a tanulmányai mellett, akkor ezt a családnak  évenként          +50 ezer, a gyermeknek a családalapítói számláján évenként +100 ezer forinttal, jutalmazni kell. A sikeres művészeti, vagy nyelvvizsga elérését követően 4 -es átlagnál + 150 ezer forint, kitűnő vizsga estén 250 ezer forint plusz jutalmat kell kapjon.

  • Ekkorra a gyermeknek a számláján már 1.950.000.-ezer forint családalapítói induló tőke halmozódott fel ha művészeti ágat, vagy nyelvtanulást is választott akkor közel ~2,1 millió forintja van, ha kitűnő átlagú volt az összes tanulmánya akkor elérheti a ˇ~3 millió forintot.

Ezzel a módszerrel egyszerre segítve van/lenne a roma család és a gyermekei tanulmányainak elindítása, és mivel a család kifejezetten érdekelt a gyermek taníttatásában, a jó magatartási és helyes közösségi szabályok betartásában és betartatásában, valamit a szülőknek nem kell egyszerre a létfenntartásról és a gyermekeik iskoláztatásáról a havi bevételeik terhére gondoskodniuk. még korrepetáló vagy felkészítő magánórákat is meg tudnak fizetni (önkormányzati segítség szükséges) ezért nagy valószínűsége van annak, hogy a jövőbe fektetett pénz és bizalom kifizetődik és normális adófizető a többséggel teljesen egyenrangú, művelt és intelligens élet és jövőképpel rendelkező roma származású magyar állampolgár kerül ki a nagybetűs életbe. A “gyermek” optimális estben ha az iskoláit befejezte ekkorra már  rendelkezik szakmával, vagy középfokú végzettséggel, nyelvet beszél, érti vagy műveli a művészetek valamely ágát (itt különösen a zenei képzésre gondoltam)  és a normalizálódott életét már önállósíthatja. Ehhez rendelkezésére áll a korábbi tanulmányi eredményeivel elért jutalma a családalapítási számlán lévő összeg ami alkalmas a további felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez, vagy önálló vállalkozás beindításhoz. Mire a gyermek 22-éves kort eléri a családalapítói számláján 2-3 millió forintja lehet, és ha idő közben vállal nyári munkát is a tanulmányi szünetekben és ezt vagy ennek egy részét félre teszi akkor ez a pénzösszeg akár  4-5 százezer forinttal is több lehet.

Ha a mindenkori kormány a szülőkkel kezdetekben kötött szerződés teljesítését ellenőrizte és minden pont teljesült és a gyermek aki eddigre 20 év körüli fiatal felnőtt és egyetemre megy számára biztosítani kell egyszeri ingyenes és kamatmentes diákhitelt a családalapítói számlája erejéig és terhére. 

Mennyibe kerül ma egy roma gyerek az államnak?

 A születés pillanatától már nem csak a gyermekről hanem a családjárói is beszélnünk kell. Tehát ha van Anyja és Apja és a gyermek, ez 3 fő. A családapa ha csak feketén tud dolgozni és nem fizet sem jövedelem adót sem egyéb járulékot akkor éves szinten  300 ezer forint nem kerül be a rendszerbe. Két szülő esetén ez   600 ezer forint/év. A gyermek és a szülők esetleges orvosi alap ellátásai, és az évenként felvehető egyéb segélyek, támogatások összege 200-350 ezer forintot tesz ki éves szinten, ez két főre minimum 400 ezer forint/év. Ha a gyermek evolúcióját vesszük alapul az adott számokkal az állam mire a gyermek kijárja a 8. általános iskolát és 14 éves lesz (ingyenes iskolában ami szintén az állam terhe) és vegyünk csak 30 ezer forintot mint évenkénti költséget, akkor ez eddig 420 ezer forint orvosi és oktatási költség a roma család támogatása és orvosi tanítási ellátásai költségei .

A gyermek 14 .éves koráig  a két szülő mulasztásából eredő 8.400.000.-ezer forint, a be nem fizetett járulék, 3.850.000.-ezer forint a segély és ingyenes ellátások, és 240.000.-Ft. az általános iskola elvégzéséhez egy főre lebontott átlagolt összeg. Összesen tehát egy 3 fős roma család 14-éves bekerülési költsége az államnak, ha a szülők nem dolgoznak legálisan nem fizet adót sem járulékokat, a gyermek és a szülők egészségügyi alapellátásban részesülnek de ezért nem fizetnek, és a gyermek iskolába jár 14 éves koráig akkor  12.490.000.- azaz / tizenkétmillió-négyszázkilencven ezer/ forintjába kerül az államnak. Ha az egyik szülő valamely okból büntetés végrehajtási intézménybe kerül és nem veszi fel a munkát akkor éves viszonylatban és átlagban 600-800 ezer forintjában van az államnak, további gyermek plusz 30-40% további költségigényt jelenthet. A fent vázolt családi támogatás, a szülőket bejelentett munkavégzéshez köti, tehát fizetnek utánuk adót és járulékot.                A gyermekük a helyes utat járva kevés eséllyel kerül fiatal korában vagy később büntetés végrehajtási intézkedés alá, és az ő gyermekei már az alap normális élet elé és biztos jövő elé nézhetnek. Az így felnőtt szülők saját vállalkozásban, vagy végzettséget igénylő munkahelyen dolgozhatnak és a jövőjük így lesz biztosított, és a támogatás eredményeként a roma ügy is két generációt követően okafogyottá válhat. 

Még a számoknál maradva egy pillanatra:

Mint fentebb írtam 2018-ban 876 ezer roma származású élt Magyarországon, ennek hozzávetőlegesen 30% -a gyermek az 262.800 gyermek. Átlagban 2-5 gyermek van egy roma családban mi számoljunk 3 gyermekkel 87. 600 roma családról van szó akiknek szükségszerűen és egyszer és mindenkorra kell megoldani a jövőjüket, hogy kiemelkedjenek a mély-szegénységből és az előre kódolt életút bevégzéséből.

87.600 család nem mind mély-szegénységben élő a börtönök statisztikája a jó alap az arányok közelítő mérésére ami 65% -ot jelent.

Tehát a 65% -ba eső roma családokból (56.940 család) legalább egy személy börtönben van kisebb nagyobb súlyú bűncselekmények elkövetése miatt. Ha már ezeknek a családoknak is támogatást nyújt a mindenkori kormány a gyermekeik felneveléséhez és a még nem börtönben lévő családoknak is segítséget nyújt a gyermekeik felneveléséhez és taníttatásukhoz, akkor az állam hosszútávú befektetése a tanult és nyelvet beszélő roma emberek generációjából visszatérülő befektetéssel megváltoztathatja a roma fiatalok és generációjuk jövőjét. míg ha halogatja a megoldást 56.940 x 600 ezer forintot/év bukik mert a börtönviselt roma származású családok nagy eséllyel újra termelik az újabb börtönviselt családtagot, így évről évre 56.940.-fő/év lesz a költségvetés terhe. Ez 34 milliárd 164 millió forint /év költségvetési terhet jelent!

Amennyiben a roma család belép a felzárkóztatási programba és szerződést köt, a család támogatásán kívül a börtönben lévő családtagot is lehet kedvezményekkel a helyes életmód felé vezető irányba terelni, ezen túl ha a börtönben lévő, szakmát tanul a börtönben a teljes támogatás oda ítélhető a családnak. Természetesen ez nem vonatkozik az erőszakos bűncselekmény élkövetőire rájuk emelt szintű felzárkózási program javasolt úgy, hogy az okozott kárt börtönön belül vállat munkával előbb önerőből meg kell téríteniük, (itt lehetőséget kell adni dupla műszakba történő munkavállalásra is, hogy aki akar mielőbb törleszthessen a családja boldogulásáért( ! )) és csak ezt követően kaphatja a családja a támogatást, a gyermek családalapítói számláját ez nem befolyásolja a gyermek a teljesítménye után mindenképpen kapjon jelentős összegű jutalmat és szokja meg ha jól teljesít nő a vagyona, mert az életben is így van rendjén. Ha kell a szülő korrepetitort is fogadhat a jutalomba kapott pénzből erre .- kormányprogram szinten- a roma önkormányzatokkal egyeztetve legyen lehetőség. Kelt; 2020 09 20.


Szerző: politikaimpex.hu /DOMINO /

minden jog fenntartva, a cikk egy az egyben történő másoláshoz nem járulok hozzá, az idézetek a forrás megjelölésével használhatóak.

Tetszett ez a cikk?

érdemes elolvasni még a : https://m.koloknet.hu/iskola/pedagogus/oktataspolitika/a-kozoktatas-szerkezete/

One thought on “Cseh Katalin -nak és Donáth Anna -nak üzenik a ROMÁK! A Magyar Romáknak nem Uniós támogatás kell NGO-k-nak (civil szervezetek) utalva, hanem Kormányzati intézkedés aminek elindítása nagy valószínűséggel a következő ciklusban 2022-26-ig esedékes!

Comments are closed.

You may also like

error: Content is protected !!